tirsdag 16. april 2013

Tablå

Vi (Heidi og jeg) valgte et bilde av Edvard Munch, towards the forest.
På maleriet ser vi to kvinner som holder rundt hverandre og ser inn i skogen. Det er blå himmel og dagslys. Solen står høyt på himmelen, og trærne blir stående i skyggen. Kvinnene står i forgrunnen, naturen er i bakgrunnen. Det er ikke romvirkning i bakgrunnen, men kvinnene i forgrunnen stikker ut av bildet,. fordi det er brukt mer valør. Det er vannrette og loddrette linjer i maleriet. Vi ser to kontraster i bildet. Kontrast mellom den hvite og svarte kjolen, grønn og rød kontrast på trærne i skogen, varm og kald kontsast. De røde trærne i bildet skaper en varm og koselig stemning.

Her er resultatet av hvordan vi valgte å tolke bildet.I Photoshop redigerte vi en rødtone i bildet, og brukte angled strokes for å få samme effekt som i maleriet.